Lapsele elatise maksmisest.

2 märts

Isa on olnud 3 kuud töötu ning seetõttu pole saanud maksta lapsele elatist. Elatise summa lepiti lapse emaga kokku kohtuväliselt. Isal on ka uus pere ja teine laps. Küsimus – kui nüüd peaks kohtutäitur uksele koputama siis kas mittemaksmise eest hakatakse ka vara arestima või kodust välja tõstma, et oma raha kätte saada?

Minu arvamus: Selleks et kohtutäitur üldse saaks uksele koputada, peab tal olema ka mingi täitedokument, mille aluselt teilt võlga nõuda. Nt kohtuotsus elatise maksmise kohta. Kuivõrd saan aru, et kokkuleppe elatise maksmise kohta on olnud kohtuväline, siis pole ka kohtutäituril esialgu mingit seaduslikku alust maksmata jätmise korral Teie uksele koputada. Samas ei välista Teie mittemaksmine teie ekselukaaslase pöördumist kohtu poole elatise nõudmise küsimuses. Kohus aga kaalub elatise mõistmise otsuse tegemisel kõiki olulisi asjaolusid, sh ka seda, et olete töötu ning Teil on uuest kooselust teine laps. Kokkuvõtlikult – täitur ei saa tegutseda enne, kui tal on selleks seaduslik alus, nt kohtuotsuse näol. Loetelu täitedokumentidest, mille alusel täitur saab nõuda täitmist on välja toodud täitemenetluse seadustiku §-s 2.

Advertisements

Sinu Küsimus

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: