Arhiiv | Andmekaitseõigus RSS feed for this section

Õigus olla unustatud

15 mai

Euroopa Kohus andis paar päeva tagasi (13.05.2014) õigusele olla unustatud uue mõõtme. Nimelt on isikutel õigus nõuda, et Google eemaldaks nende andmed otsingumootori tulemitest. Täpsemalt on Google´l kohustus isiku taotlusel kustutada “ebaadekvaatsed, ebaolulised või enam mitte asjakohased andmed”. Kohus jõudis seisukohale, et juba olemasolev EL Andmekaitsedirektiiv kaitseb samuti õigust olla unustatud (nimelt on soovitud vana direktiivi muuta just põhjendusel, et see seda kaitset ei paku). Üks põhjendus, mille kohus tõi välja on see, et isegi kui algselt oli tegu isiku kohta seaduslikult avaldatud täpse infoga, võis see siiski aja möödudes muutuda direktiiviga vastuolus olevaks teabeks. Otsingumootoreid, nagu nt Google, tuleb käsitleda isikuandmete töötlejatena ning kohtuotsuse valguses ei saa neid enam pidada ainult lihtsalt neutraalseteks infovahendajateks. Õiguseksperdid on juba avaldanud seisukohti, et kohtuotsus võib anda rohelise tule isikutele, kes nõuavad piinlike puberteedipiltide ja sotsiaalmeedias sisalduvate solvangute kustutamist.

Inglise keele oskajad võivad otsusega tutvuda SIIN

Eestikeelne eemaldamistaotlus on leitav SIIT

???????????????????????????????????????Pilt SIIT

%d bloggers like this: