Arhiiv | Testament RSS feed for this section

Pärimine ja pärandist loobumine

15 juuli

Pilt

E24 portaalis ilmus 13.07.2013 üks päris hea ülevaatlik artikkel pärimisest, mis keskendub ka pärandaja võlgade problemaatikale. Artiklit on võimalik lugeda SIIT. Samas tuleb selleski ette vigu:

“Alaealise nimel pärandist loobumiseks on vaja ka kohaliku omavalitsuse kui eestkosteasutuse nõusolekut.” asemel tuleks õigeks lugeda “Alaealise nimel pärandist loobumiseks on üldreeglina vaja ka kohtu nõusolek. Kohtu nõusolekuta võib lapsevanem alaealise nimel pärandist loobuda, kui lapse õigus pärandile on tekkinud lapse suhtes esindusõigust omava vanema pärandist loobumise tagajärjel. Seega nt juhul kui lapsele testamendiga midagi pärandatakse, tuleb pärandist loobumiseks saada kohtu nõusolek. Kui aga esialgseks pärijaks on lapsevanem, kes loobub pärandist, mistõttu pärandi saamise õigus läheb üle tema lapsele, võib vanem ise kohtu nõusolekuta ka lapse eest loobuda.”

Koduse testamendi ning tunnistajatega testamendi tegemisest ning selleks ettenähtud nõuetest saab lugeda blogipostitusest – Koduse testamendi koostamine

Koduse testamendi koostamine.

29 jaan.

Testament on inimese viimne tahe ning testamenti saab koostada igal ajal. Kasvõi surivoodil või lahingutandril – kui on säilinud kirjutamisvõime. Kui inimene testamenti ei tee, toimub seadusejärgne pärimine. (Seadusejärgne pärimine tähendab, et pärijateks on esmajärjekorras õigustatud kõik pärandaja lapsed ning seda võrdsetes osades. Kui pärandajal on ka abikaasa, pärib ta seaduse kohaselt laste kõrval võrdselt laste osaga, aga mitte vähem kui 1/4 pärandist. Täpsemalt saab seaduse järgi pärimisest lugeda ka pärimisseadusest) Seega kui Te ei soovi, et pärimine toimuks seaduse järgi või seaduse järgi sätestatud osades tuleks teha testament ning määrata oma tegelik tahe.

Kui inimene on teinud notari juures testamendi ning arvab, et pärast seda on uue testamendi tegemine keelatud, siis see on vale arvamus. Testamenti võib muuta igal ajal. Testamenti saab muuta uue testamendi tegemisega (olgu see siis kodune või notari juures tehtud) ning sel juhul muutub eelmine testament automaatselt kehtetuks. Muidugi peab uus testament olema koostatud korrektselt, vastasel juhul võib see osutuda tühiseks. Kõige lihtsam ja odavam on oma viimset tahet muuta, tehes koduse testamendi. Samas peab silmas pidama, et kodune testament kehtib alates kirja panemisest 6 kuud! See tähendab, et kui inimene 6 kuu möödudes veel elab, tuleb tal teha uus testament, mis võib olla samuti kodune. Ja kui 6 kuu pärast on inimene ikka elus, siis jälle uuesti jne. Selles suhtes on kodune testament hea juhtudel, kus inimene tunneb, et surm on ligidal ning tal on soov oma vana testamenti muuta või kui ta pole üldse testamenti teinud. Notari juures tehtud testamendi kehtivusaeg on samas piiramatu, kuid see ju ei välista, et asjaolud võiksid muutuda ning inimene ümber ei saaks otsustada.

Mida pidada meeles koduse testamendi koostamisel? Kindlasti tuleb see kirja panna oma käega. Vaidluste välistamiseks seega soovitavalt käsikirjaliselt. Samuti tuleb sellele kindlasti märkida kuupäev ning allkiri. Kuupäeva kirjutamine on ilmtingimata vajalik, sest selle järgi arvestatakse 6-kuulist testamendi aegumistähtaega. Sisu osas võiks testament olla võimalikult täpne – mida täpsemalt objekte, päranduseks määratud osi ja isikuid kirjeldate, seda väiksem on hiljem oht arusaamatusteks. Kui inimene pole võimeline oma käega kirjutama, tuleb kõne alla tunnistajate juuresolekul tehtud testament. Tunnistajatega testamendi koostamisel on aga jällegi omaette reeglid (vt järgmine lõik).

[Sellisel juhul kirjutab testamendi tegija testamendile alla vähemalt kahe teovõimelise tunnistaja juuresolekul ning märgib ära testamenti ära selle tegemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajatega testament ei pea olema  ise (omakäeliselt) kirjutatud, see võib olla ka trükitud kujul. Oluline on, et testamendi tegija kirjutaks sellele tunnistajate nähes alla! Tunnistajad peavad olema testamendi allakirjutamise juures üheaegselt. Tunnistajatele peab testamendi tegija teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde ning et testament sisaldab tema viimset tahet (nt “Kutsusin Teid, et oleksite tunnistajad minu testamendi tegemise juures”). Tunnistajad ei pea teadma testamendi sisu. Kohe pärast seda, kui testamendi tegija on testamendile alla kirjutanud, kirjutavad sellele alla tunnistajad. Tunnistajad kinnitavad oma allkirjaga, et testamendi tegija on testamendile ise alla kirjutanud ja et nende arusaamise kohaselt on ta selle tegemisel teo- ja otsustusvõimeline. OLULINE PIIRANG TUNNISTAJAKS OLEMISEL – tunnistajaks ei või olla isik, kelle enda või kelle üleneja  või alaneja sugulase, venna või õe või nende alaneja sugulase või abikaasa või abikaasa üleneja või alaneja sugulase kasuks testament (või mõni korraldus selles) tehakse. Seega on tunnistajate ring tegelikult suhteliselt piiratud. Kui seda KEELDU RIKUTAKSE , on need surmajärgsed korraldused, mis puudutavad konkreetseid tunnistajaid või nende sugulasi tühised. Nt kui Maie pärandab testamendiga muuseas oma korteri naabrinaisele Valvele ja Valve on olnud tunnistaja testamendi juures, on selline korraldus kehtetu ja Valve ei saa korterit.]

Testamendi tegija võib testamenti hoida kodus või anda selle hoiule usaldusväärsele isikule. See isik kohustub testamendi peale isiku surma viima viivitamatult notari juurde. Niipalju siis kodusest testamendist.

P.S Testamendi ja kinkelepingu tegemise vahel otsustamisel, soovitan kaaluda testamendi kasuks. Täpsemalt SIIT!

Kuula, mida räägib testamendi ja pärimise kohta notar Priidu Pärna:

1) Kuidas saab testamenti lisaks pärijale panna ka järelpärijaid? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 05.04.2014

2) Kuidas saab testamenti tühistada ja kas korraga võib käigus olla ka mitu testamenti? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 17.05.2014

3) Kui palju maksab testamendi ja kinkepingu tegemine notari juures, missuguseid dokumente on selleks vaja ja kas võib kellegi kaasa võtta? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 24.05.2014

4) Kui testamendis on üks nimi valesti kirjutatud, kas siis tuleb testament ümber teha? Kui testamendis on mõni viga sees, kas see on siis ikka kehtiv? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 15.03.2014

5) Kas lasteta abielupaaril on vaja teha vastastikust testamenti? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 12.04.2014

6) Pärimisest (mh testamendist) (27:41-36:59) ETV Prillitoos 11.12.2011

7) Missuguseid varalepinguid saab abielludes sõlmida ja kuidas toimub lahusvara lepingu puhul pärimine? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 31.05.2014

8) Kuidas toimub pärimine kui abielupaaril on sõlmitud vara lahususe leping? Kes on pärijad ja kas nad pärivad laenukohustuse?  Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 04.10.2014

9) Mitu testamenti võib inimene teha ja kui neid on mitu, siis milline neist on kehtiv? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 11.10.2014

10) Kui puudega inimese ema pärandab oma vara teisele, kas puudega isikul on õigust sundosale? Vikerraadio “Päevatee”, salvestatud 01.11.2014

Kaitstud: Maa tagastamisest abielu kestel

14 juuli

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

%d bloggers like this: