Arhiiv | Abielu RSS feed for this section

Välismaal sõlmitud abielust.

2 märts

Naine vormistas välismaal abielu (väljaspool Euroopa liitu, riik täpsustamata). Sai kaasa paberi inglisekeelse tõlkega abieluaktist, millel on küll sealse vandetõlgi kinnitus, kuid paber on välismaal legaliseerimata.

Tema küsimused: Kas on mingi tähtaeg, mille jooksul peaks selle abielu Eestis registreerima? Mis juhtub, kui naine seda ei teeks? Kas sel juhul oleks ta abielus ainult välismaal? Kas see abielu on praegu üldse seaduslik? Kas ja kuidas on ta hetkel seadust rikkunud? Kui niiöelda “abielus olles” osta praegu kinnisvara, kas see oleks siis abikaasade ühisvara või ikkagi ainult naise omand?

Minu arvamus: Välismaal sõlmitud abielu loetakse Eestis kehtivaks, kui see toimus abielu sõlmimise riigi õiguse abielu sõlmimise korra kohaselt ja vastas sisuliste eelduste poolest mõlema abikaasa elukohariigi õigusele (Eestis on näiteks abielu sõlmimise takistuseks isiku vanus, isik on juba abielus, abiellujad on sugulased või lapsendaja-lapsendatu, üks isikutest on piiratud teovõimega). Seega kui abiellumise eeldused on kehtivad, aktsepteeritakse Eestis ka Teie välismaal sõlmitud abielu, nö “seaduslikuna”. Abielu kui sellise eksisteerimine ei sõltu eelnimetatud eelduste olemasolul dokumendi legaliseerimata jätmisest. Samas legaliseerimise vajalikkus võib sõltuda hoopis Eestis sõlmitavate tehingute seisukohast.

Abielu ÜLDISED õiguslikud tagajärjed, nt abikaasa ülalpidamiskohustus, määratakse selle riigi õigusega, kus on abikaasade ühine elukoht. Kui abikaasadel on elukoht eri riikides, kuid neil on ühine kodakondsus, määratakse abielu üldised õiguslikud tagajärjed selle riigi õigusega, mille kodanikud nad on. Kui abikaasade elukohad on eri riikides ja neil on erinev kodakondsus, määratakse abielu üldised õiguslikud tagajärjed selle riigi õiguse alusel, kus oli nende viimane ühine elukoht, kui ühe abikaasa elukoht on selles riigis. Kui eelnevatel põhjendustega ei ole võimalik abielu üldistele õiguslikele tagajärgedele kohaldatavat õigust kindlaks määrata, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad on muul viisil kõige tugevamalt seotud.

Abikaasade varalistele õigustele (sh lahusvara-ühisvara määramisele) kohaldatakse abikaasade poolt valitud õigust. Abikaasad võivad varalistele õigustele kohaldatavaks õiguseks valida ühe abikaasa elukohariigi õiguse või ühe abikaasa kodakondsuse riigi õiguse. Kohaldatava õiguse valik peab olema notariaalselt tõestatud. Kui kohaldatavat õigust ei valita Eestis, piisab õiguse valiku vormiliseks kehtivuseks valitud õiguse abieluvaralepingu vorminõuete järgimisest. Kui abikaasad EI OLE kohaldatavat õigust valinud, kohaldatakse abikaasade varalistele õigustele abielu üldistele õiguslikele tagajärgedele kohaldatavat õigust abielu sõlmimise ajal (st vaadake käesoleva kirja teist lõiku).

Kui Te lähete nt notari juurde, siis notari kohustus on kinnisvaraga tehingute tõestamisel, kindlaks teha Teie perekonnaseis. Kuivõrd olete abielus, peate seda ka avaldama ning kindlasti palub notar Teil selle tõendamiseks esitada ka vajalikud dokumendid (ehk siis Teie poolt nimetatud abieluakt). Kui nimetatud akt pole juriidiliselt sobivas vormis (legaliseeritud või apostillitud) ning vajadusel eesti keelde tõlgitud, võib osutuda, et te ei saagi nimetatud tehingut teha. Seega võib abielu tõendava dokumendi legaliseerimine või apostillimine (kuivõrd hetkel ei ole teada täpset välisriiki, ei ole võimalik täpselt vastata) osutuda oluliseks just tehingute sooritamisel Eesti õigusruumis. Seega tehingute sooritamiseks Eestis oleks siiski soovitatav juriidilise korrektsuse huvides dokument legaliseerida (juhul kui olete kindel, et legaliseerimine on õige juriidiline vorm, sest see sõltub üldjuhul dokumendi väljastanud välisriigist).

%d bloggers like this: