Arhiiv | Tööleping RSS feed for this section

Veidi ületunnitööst

28 juuni

Mul on küsimus ületunnitasu kohta. Teen tunnitööd ja saan palka vastavalt töötundide arvule. Töölepingus olen osalise tööajaga töötaja. Pärast ühe töötaja lahkumist on minu töökoormus suurenenud. Seda on suurendatud suulise kokkuleppe alusel ja olen ise sellega nõus. Aga küsimus on selles, et millal ma peaksin saama ületunnitasu. Toon näiteks, et selle aasta juulis tuleb mul 216 töötundi, võibolla isegi rohkem. Teine töötaja, kellega vaheldumisi töötame puhkab siis ja töötan sellel ajal rohkem kui muidu, sest puhkuse asendajat tööandja keeldus võtmast.Minu arusaamise järgi peaks 216 tunnist olema 36 ületunnid (eeldades et ma töötan täiskohaga), sest tööseaduse järgi on tööaeg 40 tundi nädalas. Juulis on 4,5 nädalat, seega tuleks mul 48 tundi nädalas kui töötunnid jagada 4,5-ga. Kas olen asjast õigesti aru saanud ja võin nõuda ületunnitasu?

Minu arvamus: Töö- ja puhkeaja seaduse § 7 lg 1 kohaselt on ületunnitöö töötamine üle kokkulepitud tööajanormi. Nt kui töölepingus on kokku lepitud 0,5 koormus, s.o nt 20 h nädalas, siis juba üle selle töötamine on sisuliselt ületunnitöö (võimalik et töötunde tuleb arvestada ka summeeritult ehk kuu lõikes, see oleneb töö iseloomust). Seega kui Teil on tööleping sõlmitud osalise tööajaga, siis on juba üle nende kokkulepitud tundide töötamine ületunnitöö. Seaduse kohaselt võib ületunnitööd teha üksnes töötaja ning tööandja kokkuleppel, välja arvatud kui selleks on vääramatu jõu kohaselt ajutine ning viivitamatu vajadus. Soovitan tööandjaga sel teemal rääkida ja vajadusel töölepingus punkti tööaja kohta muuta. Minu arvates on praegu nii, et peaksite kõik oma töölepingulist osalist tööaega ületavad tunnid kirja panema kui ületunnid. Samas vaevalt, et tööandja ise sellega kursis on ning nõustub ületunnitöö hüvitamisega. Kui oleksite tööl täistööajaga, s.o 40 h nädalas, siis kõik, mis seda ületab, on ületunnitöö ning peab olema ka ületunnitööna tasustatav.

Kaitstud: Tööleping vs töövõtuleping – kuidas vahet teha?

21 mai

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

%d bloggers like this: