Arhiiv | Ühisvara jagamine RSS feed for this section

Ühisvara jagamine – kuidas jagatakse kodulaen?

1 juuni

Esmalt tasub meeles pidada, et kodulaen ei ole abikaasade ühisvara. Ühisvaraks on perekonnaseaduse (PKS) mõttes varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused.Pangalaen aga on abikaasade võetud kohustus.

Ühisvara saab reeglina jagada ainult siis, kui lõppenud on varaühisuse varasuhe. See juhtub näiteks siis, kui abikaasade vahel sõlmitakse varasuhet muutev abieluvaraleping või abielu lahutatakse. Samuti võib varasuhte lõpetamist abielu lahutamiseta hageda, kuid see eeldab spetsiifilisi asjaolusid – nt üks abikaasa ohustab perekonna ülalpidamist.

Seega üldiselt oleks mõistlik enne ühisvara jagamise hagi kohtusse esitamist abielu lahutada või esitada ühisvara jagamise hagi koos abielu lahutamise hagiga.

Mis puudutab kodulaenu, siis pangaga sõlmitud lepingust tulenevalt vastutavad abikaasad sellest tulenevate kohustuste eest panga ees solidaarselt – st pank võib nõuda laenumakse tasumist ükskõik kummalt abikaasalt, olenemata sellest, kuidas abikaasad omavahel on kokku leppinud. Sisuliselt eksisteerib laenusuhtes kaks tasandit: abikaasad vs pank (1) ning abikaasade omavaheline suhe (2). Kohus saab ühisvara jagades reguleerida üksnes abikaasade omavahelise suhtega puutuvat (2).

PKS § 38 esimese lause järgi tuleb ühisvara jagades ühisvaral lasuvad kohustused täita või jagada abikaasade vahel sarnaselt muu varaga. Riigikohus on avaldanud seisukoha (RKTKo nr 3-2-1-38-14), et ühisvara jagades tuleb perekonnaseaduse mõtte kohaselt üldjuhul eelistada ühisvaral lasuvate kohustuste täitmist, sest siis saab panga nõue rahuldatud ja abikaasad vabanevad solidaarkohustusest. See tähendab, et kodulaenuga soetatud eluase tuleks ühisvara jagamise käigus müüa. 

Kui eluaset ei müüda, saab kohus jagada kodulaenu üksnes abikaasade vahelist suhet arvestades, st pangale jääb jätkuvalt õigus nõuda laenuvõlga mõlemalt abikaasalt. Nt kui kohus otsustab jätta laenumaksete tasumise kohustuse naisele, võib pank siiski nõuda laenumakse tasumist ka mehelt. Nende omavahelisest varajagamisest tulenevalt võib aga mees nõuda hiljem tasutud laenumakse naiselt tagasi. Kui soovitakse, et ka pank oleks varajagamisega seotud ning nõuaks antud näite puhul võlga üksnes naiselt, tuleb kohtuvaidlusesse kaasata ka pank, kes peab andma laenu sellisele jagamisele oma nõusoleku. Siis on edaspidi välistatud, et pank nõuab laenumakseid ka mehelt. Silmas tuleb pidada, et nõusoleku andmine on panga õigus, mitte kohustus –  pank peab nõustuma kohustuse üleminekuga ühele abikaasale või muul viisil kohustuse omavahelise jagamisega VÕS § 175 lg 2 mõttes.

vara jagaminePilt SIIT

%d bloggers like this: